Vene aeg


 

Kalender_23 XXIII, 1946. aastaks

 

Astronoomia kultuuriline ülesanne ja Tartu Tähetorni osa selles. T. Rootsmäe 38

9. juuli 1945. a. päikesevarjutust vaatlemas. R. Hallimäe 42

9. juuli 1945. a. päikesevarjutus amatöörtöödes. R. Hallimäe 49

lonosfäär. V. Riives 53

Uut Andromeda udust. G. Kusmin 59

Laiade emissioonipaelte tekkimise põhjusist Wolf-Rayet' tähtede spektris. A. Kipper 61

100 aastat Neptuni avastamisest G. Kusmin 66

Kosmogoonilisi järeldusi tähtede kiiruste statistikast. T. Rootsmäe 70

Seletus taevakaartide juurde. G. Kusmin 88

Taevakaardid.

 

Kalender_24 XXIV, 1947. aastaks

 

Iseloomulikke sihtjooni Tartu Tähetorni astronoomilises uurimistöös. T. Rootsmäe 38

Taevakehad horisondi lähedal. R. Hallimäe 42

Nova T Coronae Borealis'e uuestisüttimine. G. Kusmin 40

Tähtede kiirgusenergia tootmine aatomite tuumareaktsioonidest. T. Rootsmäe 60

Helkivad ööpilved. R. Hallimäe 63

Pikksilmade visuaalsest võimsusest. R. Preem ja G. Kusmin 67

Kokkuvõtteid. avaldatud teaduslikest uurimistöist. V. Riives 79

Seletus taevakaartide juurde. G. Kusmin 82

Taevakaardid.

 

Kalender_25 XXV, 1948. aastaks

 

Päike eluhoidjana. T.   Rootsmäe 38

Päikese ja tähtede kiirguse allikaid. T. Rootsmäe 46

Tycho Brahe (1546 - 1601). R. Preem 50

Komeetide keemilisest koostisest. V.   Riives 57

Kosmiline tolmkeskkond. G. Kusmin 64

Seletus taevakaartide juurde. G. Kusmin 84

Uuemat astronoomilist kirjandust. 89

 

Kalender_26 XXVI, 1949. aastaks

 

140 aastat Tartu Astronoomia Observatooriumi asutamisest. V. Riives 38

Üleliidulise Astronoomilis-Geodeetilise Ühingu Gorki Osakonna 60-aastase juubeli  puhul. T.Rootsmäe 44

Raadiolained kosmilisest ruumist. R.  Preem 47

G. N. Neuimin (1885-1946). G. Kusmin 61

Giordano  Bruno  (1548-1600). H. Albo 66

Pierre Simon Laplace (1749-1827). H.  Albo 70

Teaduslike tööde ja ettekannete kokkuvõtteid:

Valguse hajutamisest Päikese atmosfääris. A. Kipper 74

Tähtede tekkimise protsessist ja tähtede suhteliste vanuste määramisest nende kinemaatiliste rühmkarakteristikute põhjal. G. Kusmin 77

Hiidtähtede arenemise kulg nende kiiruste statistika vaatepunktist. T. Rootsmäe 79

Zodiaagivalguse  mateeria  päritolust. G.   Kusmin 82

Pööratav taevakaart. G.   Kusmin 92

Teateid:

Astronoomiaring Tartu Riiklikus Ülikoolis. J. Einasto 98

Uuemat   astronoomilist  kirjandust 98

Pööratav taevakaart.

 

Kalender_27 XXVII, 1950. aastaks

 

Akadeemik V. G. Fessenkovi juubel. T.  Rootsmäe 42

F. N. Krassovski - silmapaistvaim kaasaegne geodeet. H. Muischneek 45

Täheassotsiatsioonid. G. Kusmin 51

Sihote-Alini meteoriit. V. Riives 65

Uut  tüüpi   teleskoobid. J. Einasto 71

Pööratav   taevakaart. G.   Kusmin 78

Kroonika ja teateid.

Konverents muutlikkude tähtede uurimise alal. G. Kusmin 85

Ülevaade Tartu  Riikliku Ülikooli astronoomiaringi tegevusest. J.  Einasto 86

Uuemat astronoomilist kirjandust 87

Lisa:

Pööratav taevakaart.

 

Kalender_28 XXVIII, 1952. aastaks

 

Tähtede liikumine ja arenemine. T.   Rootsmäe 42

Galaktika ehitusest ja tähtede liikumisest. G.  Kusmin 53

Uuemaid vaateid komeetide päritolust. V. Riives 71

Tartu Tähetorni teaduslikkude töötajate ringreis vennasvabariikide observatooriumidesse. H. Keres 78

Kroonika   ja   teateid.

Üleliidulisest Astronoomilis-Geodeetilisest ühingust ja Ühingu Tartu Osakonnast 88

Ülevaade Tartu Riikliku ülikooli astronoomiaringi tegevusest. H. Eelsalu 91

Uuemat Astronoomilist kirjandust 93

Lisa:

Pööratav taevakaart.

 

Kalender_29 XXIX, 1953. aastaks

 

Kosmogooniline probleem ja selle  käsitlus nõukogude teaduses. T. Rootsmäe 40

Uusi andmeid tähtede tekkimisest. G. Kusmin 51

Muutlikud tähed ja nende vaatlused. J. Einasto 60

Tartu Tähetorni töötajate poolt 1950.-1952. a. jooksul avaldatud astronoomia-alased teaduslikud tööd. H. Keres 77

Ülevaade üleliidulise Astronoomilis-Geodeetüise Ühingu Tartu Osakonna tegevusest. J.   Einasto 80

Uuemat astronoomilist kirjandust        83

Pööratav taevakaart. 85

Lisa:   Pööratav taevakaart.

 

Kalender_30 XXX, 1954. aastaks

 

Astronoomia-alane sessioon Tartus. J.  Einasto 42

Astronoomilise  asimuudi määramisest. A. Vuuk 50

Täielik päikesevarjutus 30. juunil  1954. a. H. Albo 66

F. A. Bredihhih 1831-1904. V. Riives 72

A.  A.  Belopolski  1854-1934. V.  Riives 75

Tartu Tähetorni töötajate poolt 1952.-1953. a. jooksul avaldatud astronoomia-alased teaduslikud  tööd. H. Keres 78

Ülevaade Üleliidulise Astronoomilis-Geodeetilise Ühingu teisest tegevusaastast. H. Eelsalu 81

Uuemat   astronoomilist   kirjandust 84

Pööratav   taevakaart 86

Lisa:  Pööratav taevakaart.

 

Kalender_31 XXXI, 1955. aastaks

 

Pulkovo observatoorium taastatud. H. Keres

Ekspeditsioon täieliku päikesevarjutuse vaatlemiseks. G. Kusmin

Astronoomiliste vaatluste ajaloost Tallinnas. A.Vuuk

A.J. Orlov (1880-1954). T. Rootsmäe

V.K. Tseraski (1849-1925). H. Raudsaar

V.F. Fjodorov (1802-1855). H. Raudsaar

Kuidas vaadelda komeete. V. Riives

Epsilon Aurigae varjutus aastateil 1955-1957. H. Albo

Tartu Tähetorni töötajate poolt 1953.-1954. a. jooksul avaldatud astronoomia-alased teaduslikud  tööd.

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu Osakonna kolmandast tegevusaastast. H. Eelsalu

 

Kalender_32 XXXII, 1956. aastaks

 

Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu teine kongress. G. Želnin ja H. Niilisk 42

Planeet Marss. Ch. Villmann 50

Päikesesüsteemi kaugemad  planeedid. G.  Kusmin ja H. Raudsaar 60

Professor T. Rootsmäe juubel. G. Kusmin 71

Rudolf Pa!Iav'it mälestades. R.   Hallimäe 75

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest  töödest  a.   1954-1955 77

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu Osakonna neljandast tegevusaastast. H.  Eelsalu 79

Uuemat astronoomilist kirjandust 83

Pööratav taevakaart 85

Tähetorni Kalendris ilmunud artiklite ja referaatide nimestik a. 1945-1955 90

Lisa: Pööratav taevakaart

 

Kalender_33 XXXIII, 1957. aastaks

 

Rahvusvahelisest Geofüüsika Aastast. J. Ross 32

Amatöörvaatlustest Päikese tegevuse, virmaliste ning helkivate ööpilvede alal. R. Hallimäe ja J. Einasto 40

Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu Osakonna I konverents. V. Tiit 59

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu Osakonna viiendast tegevusaastast (1955/1956). H. Eelsalu 63

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest 66

Uuemat astronoomilist ja  geodeetilist kirjandust 70

Lisa: Taevakaart        

 

Kalender_34 XXXIV, 1958. aastaks

 

Elektrilistest ja magnetilistest nähtustest kosmilises füüsikas. A. Kipper 32

Kosmilisest  kiirgusest. I.  Kuusik 40

Arend-Rolandi komeet. G. Kusmin 45

Kahest  boliidist. V.  Tiit 53

Heliograafiliste koordinaatide määramisest. J.  Einasto ja J. Reimand 54

Marsi eelseisva vastasseisu puhul. G. Kusmin 59

Jupiteri  kaaslaste vaatlemisest. J.   Einasto 65

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu osakonna kuuendast tegevusaastast (1956/1957). H.  Eelsalu 72

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest 75

Uuemat astronoomilist ja geodeetilist kirjandust 76

Kroonika 78

 

Kalender_35 XXXV, 1959. aastaks

 

Tartu Astronoomia Observatooriumi ajaloost. G. Želnin ja P. Müürsepp 32

Lunoidid -  esimesed  kunstlikud taevakehad. A.  Sapar 41

Lunoidi heleduse määramisest. J. Einasto ja M.Liigant 49

Mrkosi komeet. G. Kusmin 60

Korduv noova  RS  Ophiuchi. G. Kusmin 64

Helkivate ööpilvede vaatlused Tartus. U.  I. Veltmann 68

Viis aastat Tallinna tähetorni tegevust. Ch. Villmann 70

Bernhard Schmidt - Eestist pärinev XX sajandi silmapaistvaim optik. P. Müürsepp 77

Carl Fr. Tenner. A. Vuuk 85

Rahvusvahelise Astronoomia Liidu X kongress Moskvas 10.-20. augustini 1958.a. V.   Riives 92

Rahvusvahelise Geofüüsika Aasta Erikomitee V peaassamblee. Ch. Villmann 95

Ülevaade Üleliidulise  Astronoomia-Geodeesia Ühingu Tartu osakonna seitsmendast tegevusaastast (1957/1958). H.  Eelsalu 97

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 100

Uuemat astronoomilist ja geodeetilist kirjandust. 106

Kroonika. 109

 

Kalender_36 XXXVI, 1960. aastaks

 

Nõukogude kosmoseraketi. R. Preem 31

Vulkaaniline tegevus Kuul. R. Preem ja H. Albo 44

Tähtede füüsikast. L. Sorgsepp 49

Aja mõõtmisest. A. Oja 58

40 aastat nõukogude geodeesiat. G. Zelnin 63

Astronoomilistest vaatlustest Põhja-Eestis XVIII sajandil. A. Vuuk 69

Helkivate ööpilvede alastest nõupidamistest Tartus, Sverdlovskis ja Leningradis. E. Villmann 76

Uue tähetorni seinad kerkivad. G.  Kusmin 79

Professor Taavet Rootsmäe mälestuseks. R. Hallimäe 81

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu  Eesti  osakonna  kaheksandast tegevusaastast (1958/1959). H. Eelsalu 86

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 89

Uuemat astronoomilist ja geodeetilist kirjandust. 91

Kroonika. 94

 

Kalender_37 XXXVII, 1961. aastaks

 

Astronoomilisest   aparaadiehitusest. U.Veismann 31

Tallinna Tähetorni tänapäevast ja tulevikust. Ch.  Villmann 41

Märkimisväärseid taevanähtusi 1960. a. kevadel. G. Kusmin 46

Geodeetiliste instrumentide arengust Nõukogude Liidus. R. Lutsar 53

Kuidas   valmistada   teleskoobi   nõgusat   peapeeglit. H.Hoyer62

Komeetide alane seminar Tartus. V. Riives ja Ü. I. Veltmann 75

Maakoore liikumiste uurimisalane nõupidamine. G. Zelnin 77

Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu III kongress Kiievis. E. Villmann 80

P. P. Parenago - tähtede maailma uurija mälestuseks. H. Eelsalu 83

Ülevaade Üleliidulise  Astronoomia-Geodeesia Ühingu Eesti osakonna üheksandast tegevusaastast (1959/1960). A. Torim 86

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 89

Kroonika. H.  Eelsalu 96

 

Kalender_38 XXXVIII, 1962. aastaks

 

 

Eesti rahva astronoomilisi tähelepanekuid möödunud aegadel. P. Prüller 32

Astronoomiliste vaatluste algpäevilt Tartus. G. Želnin 44

Täielikku päikesevarjutust vaatlemas. M. Liigant 51

Amatöörteleskoobi monteeringu ja toru valmistamisest. H. Hoyer 56

Rahvusvahelise Astronoomia Liidu XI kongress. A. Kipper 66

Seitsmes helkivate ööpilvede alane teaduslik nõupidamine. Ch. Villmann 75

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Eesti osakonna kümnendast tegevusaastast (1960/1961). A. Torim 78

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 81

Kroonika.  H.  Raudsaar 84

 

Kalender_39 XXXIX, 1963. aastaks

 

Ultravioletne  kiirgus  kosmosest.  I. Kuusik 32

Veel üks hele komeet. G.  Kusmin 40

Märkmeid  kosmogooniaalaselt seminarilt Tartus ja Tõraveres. G. Kusmin, A. Sapar ja L. Sorgsepp 43

Astronoomia ajaloo alasel pleenumil aserbaidžaani astronoomide juures. P. Müürsepp 59

Mälestusmärgid   teadlastele. G. Kusmin 62

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia  ja Geodeesia Ühingu Eesti Osakonna üheteistkümnendast tegevusaastast (1961/1962). A.Torim 65

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 68

Kroonika. H. Raudsaar 78

 

Kalender_40 XL, 1964. aastaks

 

Tartu Tähetorni esimesed kümme tegevusaastat 1811 - 1821. G. Želnin 31

W. Struve ja astronoomia. M. Jõeveer 39

W. Struve geodeedina. G. Zelnin ja L. Vallner 48

Uus tähetorn valmimas. J. Einasto 56

Astronoomia rahvademokraatiamaades. 70

Saksa Demokraatlik Vabariik ja  Ungari  Rahvavabariik. J. Einasto 70

Poola Rahvavabariik. C. Villmann 78

Tšehhoslovakkia Sotsialistlik Vabariik. H. Käambre 81

Noova Herkulese tähtkujus. L.  Luud 92

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti Osakonna kaheteistkümnendast tegevusaastast (1962/1963). A. Torim 95

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 98

Kroonika. H. Raudsaar 102

 

Kalender_41 XLI, 1965. aastaks

 

Orbitaalsed   astronoomiaobservatooriumid. U. Veismann 32

Maakoore liikumisest. A. Torirm 39

Rahvusvahelise Rahuliku Päikese Aasta teaduslikud ülesanded. Ch. Villmann 48

Tartu Tähetorni õitseaeg (1822-1839). G. Želnin 59

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti Osakonna kolmeteistkümnendast tegevusaastast  (1963/1964). A. Torim 68

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 71

Kroonika. H.   Raudsaar 77

 

Kalender_42 XLII, 1966. aastaks

 

Uue tähetorni  uksed  ja  kuplite luugid  avanevad. H.  Eelsalu 32

Hiiglaplahvatused kosmoses ja nendega kaasnevad nähtused. A. Sapar 38

Professor Martin  Schwarzschildi eksperiment. J. Ojaste 60

Maa  lapikusest. P. Müürsepp 67

Tartu Tähetorni tegevus  aastatel  1840-1872.  G.  Želnin 70

Ülevaade Üleliidulise Astronoomia  ja  Geodeesia Ühingu Eesti Osakonna neljateistkümnendast tegevusaastast (1964/1965). P. Kalv 80

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest 83

Kroonika. H.  Raudsaar 94

Tartu Tähetorni Kalendreis aastail 1956-1965 ilmunud artiklite nimestik. 98

 

Kalender_43 XLIII, 1967. aastaks

 

Stellaardünaamika-alastest töödest Tartus. G. Kusmin 32

Fotomeetrilisi uurimusi komeetidest.  V. Riives 38

Lähiskaksiktähtedest ja nende vaatlustest Tõraveres. L. Sorgsepp 45

Uut evolutsioonist kosmoses ja kosmose evolutsioonist, A. Sapar ja T. Viik 51

Helkivate ööpilvede alane rahvusvaheline sümpoosion Tallinnas. Ch. Villmann 64

Tartu tähetorni tegevus direktor L.   Schwarzi ajal (1872-1894). G. Želnin 68

Killukesi astronoomia ajaloo alalt. P. Müürsepp 81

Herbert  Muischneek. 83

Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti osakonna viieteistkümnes tegevusaasta (1965/1966). P. Kalv 84

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 87

Kroonika. H. Raudsaar. 93

 

Kalender_44 XLIV, 1968. aastaks

 

Elektromagnetilistest nähtustest kosmosefüüsikas.  A. Kipper 32

Hüdrostaatiline nivelleerimine. L.   Tamme 39

Helkivate ööpilvede vaatlustest 1965. ja 1966. aastal lõunapoolkeral. E. Kreem 45

Uute kuude otsingul. M.  Jõeveer 48

Tartu tähetorni tegevus aastail 1894-1908. G. Želnin 51

Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti osakonna  kuueteistkümnes tegevusaasta  (1966/1967). P. Kalv 62

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 65

Kroonika. H.   Raudsaar 71

 

Kalender_45 XLV, 1969. aastaks

 

Ernst Öpik 75-aastane. M.  Jõeveer 31

Uus  astronoomiliste  konstantide  süsteem. V.   Abalakin 40

Maapinna vajumisest Tallinnas. R. Lutsar, L. Saapar, R. Arbeiter 44

Tartu tähetorni tegevus aastail 1908-1918. G. Želnin 48

Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti osakonna seitsmeteistkümnes tegevusaasta (1967/68). Ü. Kestlane 62

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 66

Kroonika. Ü. Ibrus 70

 

Kalender_46 XLVI, 1970. aastaks

 

Tähtede kosmogoonilistest  mudelitest. U.  Uus 31

Heledad noovad  Delfiini ja  Rebase tähtkujudes. L.  Luud, M. Kukk 42

Taevased põgenikud. M. Jõeveer 45

Tartu tähetorni tegevus aastail 1919-1940. G. Želnin 50

Roopi  Hallimäe. In memoriam. 69

ÜAGÜ Eesti osakonna  kaheksateistkümnes tegevusaasta (1968/1969). Ü. Kestlane 72

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 75

Kroonika. Ü. Ibrus 87

 

Kalender_47 XLVII, 1971. aastaks

 

Maakoore liikumise uurimisest Eesti NSV territooriumil. G.  Želnin 30

Maapinna kohalike vajumiste uurimisest Tallinnas. R. Lutsar 39

Fotoelektrilisest  spektrofotomeetriast. Ü. Ibrus 43

USA  Kuu-programmist. T. Viik 48

Päikesetuul ja komeedid. K. I. Curjumov ja M. Raudsaar 67

Uus komeet. K. I. Curjumov 72

Veel üks hele komeet. H. Raudsaar 73

Tähed ja  tikud.  M. Jõeveer 74

Tartu Tähetorni tegevus aastail 1940-1948.  G. Želnin 75

ÜAGÜ Eesti osakonna üheksateistkümnes tegevusaasta (1969/1970). Ü. Kestlane 84

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 87

Kroonika. Ü. Ibrus 96

 

Kalender_48 XLVVIII, 1972. aastaks

 

25 aastat ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituuti. G. Želnin 29

Rahvusvahelise Astronoomia Uniooni 14. kongress Brightonls. J. Einasto, A. Kipper 42

Külas mitme rahva astronoomidel. L. Luud 54

Gravitatsiooniline  kollaps. E. Saar 64

Atmosfääri läbipaistvusest. V. Põldmaa 70

Killuke geodeesiat Tallinnas. A. Vuuk 78

ÜAGÜ Eesti osakonna kahekümnes tegevusaasta (1970/1971). Ü. Kestlane 83

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 87

Kroonika. Ü. Ibrus 100

 

Kalender_49 XLIX, 1973. aastaks

 

Otsingutest mikrofüüsikas. L. Sorgsepp 30

Koperniku-aasta  puhul. H.  Eelsalu 71

Helkivate ööpilvede uurimise võimaIusi kosmosest. Ch. Villmann, K. Eerme 75

Komeedid ja asteroidid. H. Raudsaar 85

Rahvusvahelise Geodeesia ja Geofüüsika Uniooni  XV  peaassamblee. O. Avaste, L.   Vallner 95

Astronoomiamuuseum tähetornis. H. Raudsaar 102

Albert  Vuuk. In  memoriam. 105

Astronoomide ühingu  (ÜAGÜ EO)  tegevus  (1971). Ü. Kestlane 108

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest   töödest 111

Kroonika.  Ü.  Ibrus 122

 

Kalender_50 L, 1974. aastaks

 

Kalendrite minevikust. H.  Eelsalu 29

Tähetorni   kalendri   tegemisest. M. Jõeveer 35

Mälestusi isast Taavet Rootsmäest. L. Rootsmäe 39

Mõningaid gravitatsiooniteooria küsimusi. H. Keres 44

Astrofüüsikalised vaatlused Tõravere observatooriumis. L. Luud 50

Infrapunane astronoomia ja jahedad tähed. T.  Kipper 57

Maakoore nüüdisaegsete liikumiste uurimise alane konverents Tallinnas. L. Vallner 63

Astronoomide ja geodeetide ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1972). Ü. Kestlane 66

Kokkuvõtteid avaldatud  teaduslikest  töödest 69

Kroonika. Ü.  Ibrus 79

 

Kalender_51 LI, 1975. aastaks

 

Rahvusvahelise Astronoomia Liidu erakorraline peaassamblee Poolas. A.   Sapar,U.Uus 30

W Ursae Majoris tüüpi kaksiktähtedest. I. Pustõlnik, L. Sorgsepp 42

1,5-meetrine teleskoop Tõraveres. L.  Luud 58

Tähespektrite liigitamisest. H.  Eelsalu 62

Uusi fakte Galaktika-välisest astronoomiast. E. Saar 71

Kohouteki komeet. M. Jõeveer, A. Kivila 77

Eros suures vastasseisus. M. Jõeveer 81

Richard Lutsar. In memoriam. 84

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1973). P. Kalv, H. Raudsaar 87

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest. 89

Kroonika. Ü.   Ibrus 108

 

Kalender_52 LII, 1976. aastaks

 

Pulseerivate  tähtede  füüsikast. U. Uus 30

Bradfieldi komeet. Ü.  Ibrus, M. Jõeveer, A.  Kivila 41

300 aastat Conrad Quenseli  sünnist. E. Eelsalu 44

Kuumad emissioonijoontega tähed. T. Nugis 47

TROPEX-74. A.   Kuusk 62

Rahvusvaheline sümpoosion: maakoore liikumiste uurimine geodünaamilistel polügoonidel. A. Torim 68

Priit Vürst. In memoriam. 74

Astronoomia ja Geodeesia ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1974). P. Kalv, H. Raudsaar 75 .

Kokkuvõtted avaldatud teaduslikest töödest. 77

Kroonika. Ü.   Ibrus 94

Tartu Tähetorni Kalendris aastail 1966-1975 ilmunud artiklite nimestik. 97

 

Kalender_53 LIII, 1977. aastaks

 

Uusimaid  andmeid  komectide füüsikast. V.  Riives 30

Kobayashi-Bergeri-Miloni komeet. M. Jõeveer 35

Nova Cygni 1975. U.  Hänni, Ü.  Ibrus 36

1,5 m  teleskoobist ja proovivaatlustest sellega. L.  Luud 40

Uut kosmoloogilistest paradoksidest. A. Sapar 48

Hüpergalaktikad. J. Jaaniste 63

Külaskäik Kanada observatooriumisse. T.   Kipper 74

 

Ilmunud teaduslikud tööd

 

I.        Bibliograafia. 81

II.        Kokkuvõtteid teaduslikest töödest. 86

Kvasarite punanihke iseärasustest. A. Kipper 86

Muutlike tähtede uurimisest Tallinna tähetornis. P. Kalv 88

Tähtede spektrite numbrilisest  töötlemisest. J. Sitska, T.  Kipper 92

Astronoomia ja Geodeesia ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1975). P. Kalv, H. Raudsaar 96

Kroonika. Ü. Ibrus 98

 

Kalender_54 LIV, 1978. aastaks

 

Tartu tähetorni  1,5-meetrine teleskoop A3T-12. A.  Kipper 30

Mädlerist Kusminini - esimene samm lapikute tähesüsteemide teoreetilisel modelleerimisel. H. Eelsalu 36

Rahvusvahelise Astronoomiauniooni XVI peaassambleest ja Prantsusmaa astronoomiast. L. Luud 41

Akretsioonispiraal. J. Jaaniste 50

Minkowski jalajälg ja Muna  udu. T.  Tuvikene 68

 

1976. a. ilmunud teaduslikud tööd 73

I.        Bibliograafia 73

II.        Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest töödest.

Kiirguse leviku võrrandi lahendamisest T. Viik 78

 

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1976). P. Kalv, H. Raudsaar 80

Kroonika. Ü. Ibrus 82

 

Kalender_55 LV, 1979. aastaks

 

Galaktikate  ehitusest ja  evolutsioonist. J.  Einasto 29

Rahvusvaheline sümpoosion "Universumi   makrostruktuur". M. Jõeveer 49

Metallid  tähtedes ja Galaktika ehitus. V.  Maljuto 56

FG  Sagittae  ebaharilik  käitumine. T.   Kipper 63

Supernoovad ja ajalugu. P. Tenjes ja T. Tuvikene 68

175 aastat Tartu astronoomilist aparaadiehitust. H. Eelsalu 75

Kümme aastat Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Ehituskomitee geodeesiakomisjoni. A. Vallner 79

1977. a. ilmunud teaduslikud tööd 81

Astronoomia ja geodeesia ühingu (ÜAGÜ  EO) tegevus (1977). Ü.  Kestlane ja H.  Raudsaar 88

Kroonika. Ü. Ibrus 90

 

Kalender_56 LVI, 1980. aastaks

 

Professor Vladimir Riives. Ü.-I. Veltmann 29

Essee astronoomia metodoloogiast. H. Eelsalu 37

Külalisastronoomina Kalifornia Ülikoolis. U. Uus 42

Infrapunaastronoomia. T. Tuvikene 52

Foucault' pendel tähetornis. H. Raudsaar 70

1978. a. ilmunud teaduslikud tööd 73

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ  EO) tegevus (1978). Ü. Kestlane, H. Raudsaar 79

Kroonika. Ü.  Ibrus 82

 

Kalender_57 LVII, 1981. aastaks

 

Lähimad  tähed. M.  Jõeveer 29

Astronoomiauniooni peaassambleest olümpialinnas ning astronoomia arengutendentsidest. A.  Sapar 45

Erialanõukogu Tõraveres. T.   Viik 51

Televisioon tänapäeva astronoomias. A. Kaasik 55

Päikesesüsteemi uudiseid. Planeetide kaaslased. M. Jõeveer 66

1979.  a. ilmunud teaduslikud  tööd. Koostanud  M. Ilmas 78

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1979). Ü.   Kestlane

H. Raudsaar 83

Kroonika. Ü. Ibrus 86

 

Kalender_58 LVIII, 1982. aastaks

 

Udukogude  ia täheparvede Messier'  kataloog, M. Jõeveer 29

Suurte teleskoopide uus põlvkond. U. Veismann 39

Ainulaadne SS 433. T. Tuvikene 50

Astronoomiast Indias. T. Nugis 57

Teaduste Akadeemia meteoriitikakomisjonist. H. Eelsalu 62

Heino Albo mälestuseks. I. Pustõlnik 69

1980. a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 74

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ  EO) tegevus (1980). Ü.  Kesllane, H.   Raudsaar 78

Kroonika. Ü. Ibrus 81

 

Kalender_59 LIX, 1983. aastaks

 

Mittestatsionaarsete objektide uurimisest Tõraveres. L. Luud 29

Väikeplaneedid.  H.  Raudsaar 42

Mateeria  ehituskividest ja  mördist.  L.  Sorgsepp         48

Tähtedevaheline keskkond Galaktikas. E.Kasak 81

Ürgo Ibrus. E.   Ruusalepp 91

1981.a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 93

Astronoomia ja Geodeesia Ühiugu (ÜAGÜ EO) tegevus(1981). Ü. Kestlane, H. Raudsaar 99

Kroonika. H. Ibrus 102

 

Kalender_60 LX, 1984. aastaks

 

Killukesi Tartu tähetorni ajaloost. A. Kipper 29

B. Schmidti optikasüsteem. U. Veismann 44

Planeet  Maa  Linnutee  mõjude  registreerijana. H. Eelsalu 52

Rahvusvahelise Astronoomiauniooni XVIII peaassamblee Patrases. A. Sapar 57

Petroglüüfidest ja kalendrist I.P. Tenjes 63

Ilse Kuusiku mälestuseks. A. Sapar 71

1982.a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 75

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1982).  Ü.  Kestlane  ja H.   Raudsaar 82

Kroonika. H. Ibrus 87

 

Kalender_61 LXI, 1985. aastaks

 

Mõnda   huvitavat   igivanast   probleemist. Mare   Ruusalepp 29

Tähetuul. I. Kolka ja T. Nugis 39

Halley komeet läheneb. M.Jõeveer 46

Astronoomiakonverents Firenzes. L. Luud 50

Meteoriitikapäev   Tartus.   M. Jõeveer 56

Tõutsimäe  külatähetorn.  H. Leet 59

Supernoova   1885-a Andromeeda  udus. M. Jõeveer 69

Tartu  astronoomia  lühikronoloogia   1633-1983.  H.  Eelsalu 73

Friedrich Tillo mälestuseks. Ch. Villmann 79

Ülo-Ilmar Veltmanni  mälestuseks. E. Tago 81

1983.a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 87

Kroonika. H. Ibrus 91

 

Kalender_62 LXII, 1986. aastaks

 

Akadeemik Aksel Kipper (1907-1984). A. Sapar, U. Uus 29

See rahutu Maa. L. Vallner, A. Torim 39

Professor Paul Kard - õpetaja ja teadlane. I. Piir 48

Varjatud parameetrite hüpotees kvantmehaanikas. E. Kasak 56

Tehneetsium tähtede atmosfäärides. T. Kipper 68

Halley komeet  1986. a. M. Jõeveer 73

Meteoriitikast Eestis  1984. a. H. Eelsalu 79

1984. a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 81

Kroonika. H.  Ibrus 86

 

Kalender_63 LXIII, 1987. aastaks

 

Leo Leis - tähetööline. P. Kalv 29

Kosmonautika üldprobleeme. Ch.   Villmann 35

KAM-teoreem: maailmas on rohkem korda, kui seni arvati. U. Uus 45

Meie Galaktika - polaarringiga galaktika? U. Haud 53

Mis on Fourier' spetkromeeter? M. Pehk 67

Meteoriidikraatreid uurimas. Ü. Kestlane 75

Petroglüüfidest ja kalendrist. P. Tenjes 81

  Georgi Želnini mälestuseks. L. Vallner 92

Lembit Randveri mälestuseks. L. Luud 94

Astronoomia ja Geodeesia Ühingu (ÜAGÜ EO) tegevus (1983-1985). Ü. Kestlane 95

1985. a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 101

Kroonika. H. Ibrus 105

 

Kalender_64 LXIV, 1988. aastaks

 

Professor G. Kusmini juubel. M. Jõeveer 29

Läbipaistev Päike. U. Uus 33

Be-tähed. M. Ruusalepp 39

Evolutsioonilised efektid punaste hiidtähtede keemilises koostises. L. Hänni 44

Marsi suure vastasseisu puhul. M.  Jõeveer 59

Üleliiduline meteoriitikakonverents Tallinnas. H. Eelsalu, J. Kirs, Ch. Villmann 62

Täheteadlaste lemmikud. M. Jõeveer 66

Kas Maa lainetab. A. Tamm 69

Lisa Aänisjärve kaljujoonistele. V. Poikalainen 75

Maast ja  taevakehadest Aänisjärve kaljuraienditel. E.  Ernits 82

1986. a. ilmunud teaduslikud tööd. Koostanud M. Ilmas 90

Kroonika. H. Ibrus 96

 

Kalender_65 LXV, 1989. aastaks

 

Vastab akadeemik Jaan Einasto 29

ENSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi algusaastad. T.  Viik 37

Rasked elemendid tähtede atmosfäärides. T. Kipper 47

Sammuke kõiksuse teooria poole. J.J. Lõhmus, L. Sorgsepp 54

Kui mõõdeti  esimeste tähtede kaugused. P. Traat 90

Lisa  "Nädala vanimale ajaloole".  E. Autio 98

Kaljujooniste pildistamine. N. ja U.Veske 107

Kroonika. H. Ibrus 113

 

Kalender_66 LXVI, 1990. aastaks

 

Materialistlik vaimupimedus kui  teaduse  arengut  pärssiv  tegur. U. Uus 29

Plutost  Siriuseni. H.  Eelsalu 55

Gaasvarjutusmuutlikest  kaksiktähtedest. I. Pustõlnik 66

Üht-teist  muistsest  kuusümboolikast. E.  Ernits 79

Professor Grigori Kusmin   (1917-1988). M. Jõeveer 90

Raimund Preemi mälestuseks. P.  Müürsepp 95

Kroonika. H. Ibrus

 

Kalender_67 LXVII, 1991. aastaks

 

Teispool materialismi. U. Uus 29

Unikaalne muutlik täht CH Cygni. L. Leedjärv 59

350 aastat (amatöör)astronoomiat Eestis. Ch. Villmann 70

Eesti territooriumil teostatud geodeetiliste tööde ajaloost. A. Torim 78

Kaljutaide harrastamisest tähetorni kupli all. E. Ernits, V.  Poikalainen 85

Lauri  Luua   mälestuseks. I. Kolka 108

Budistlik arusaam maailmakõiksusest. K. N. Jayatilleke 111

Kroonika. H. Ibrus 120