Mõtle kaasa!


 

WITH MAN GONE

WILL THERE BE HOPE

FOR GORILLA?

 

clip0266

 

Daniel Quinn, My Ishmael

 

Aegade jooksul on astronoomide hulgas olnud ikka neid, kes vaatamata oma uurimisobjektide ülisuurtele mõõtmetele on aru pidanud veel suuremate ja isegi lõpmatute asjade ja olude üle. Siit ruumikesest (Muuseumi keldris) leiad sa väikese rea näiteid filosoofilist laadi artiklitest, mis kirjutatud astronoomide ja ka teiste Tartu Observatooriumiga varem või hiljem seotud uurijate poolt. Paljud neist tunduvad olema sama värsked kui kirjutamise hetkel. Mõned artiklid nõuavad üksjagu pingutust, et päris tuum kätte saada, aga ega siia ruumi "papist poisid" suurt sisse ei astugi.

 

Astronoomia kultuurilisest väärtusest enne ja nüüd ( D.Rootsman - T. Rootsmäe )

Astronoomia ja kosmograafia üldhariduslikust tähtsusest ( T. Rootsmäe )

Astronoomia vahekorrast tegeliku eluga ( R . Hallimäe )

Astronoomia kultuuriline ülesanne ja Tartu Tähetorni osa selles ( T. Rootsmäe )

Filosoofilisi probleeme kaasaja täppisteadustes ( R. Hallimäe )

Maailmas on rohkem korda, kui seni arvati (U. Uus )

Materialistlik vaimupidevus kui teaduse arengut pärssiv tegur (U. Uus )

Teispool materialismi (U. Uus )

Kuhu lähed inimene? (J. Ross)

Vaimsus, loodus ja ühiskond (H. Tooming)

Nüüdisaegse maailmavaate ekslikkusest (U. Uus)

Kõige tähtsam on energia (A. Kuusk)

 

 

Vaata ka:

 

Huvitavad esseed ja kommentaarid ajakirjas Akadeemia ja netiajakirjas Kirikiri.