Eesti aeg


 

Kalender_01 I,1924. aastaks

 

Astronoomia kultuurilisest väärtusest enne ja nüüd. D. Rootsman 26

Kaksiklugemise   metood  ja   selle   tarvitamine lendtähtede  vaatlusil. E.  Öpik 32

Tähtede evolutsioonist. E. Öpik 37

Ülevaade Tartu Ülikooli astronoomia  observatooriumi   ajaloost. A. Pohla 45

 

Kalender_02 II, 1925. aastaks

 

Maakera asukoht tähtede ilmas. D. Rootsman 26

Planeet Mars.  D. Rootsman 31

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid. Ülevaade. E. Öpik 38

Suure Fraunhoferi refraktori 100-aastane juubel. 53

 

Kalender_03 III,1926. aastaks

 

Astrofüüsika uudsed tulemused.  D.  Rootsman        27

Marsi temperatuur ja kliima.  R.  Livländer 39

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.  Ülevaade. E.  Öpik 45

 

Kalender_04 IV, 1927. aastaks

 

Astronoomilised vaatlused omatehtud abinõudega.

1.        Pikksilm. E.  Öpik 30

2.        Päikesekell. E.  Öpik 33

Astronoomilised probleemid.

1.Maa liikumine valguse eetri suhtes.  D.  Rootsman 35
2.Tingimused   tähtede   seesmuses A.   S. Eddingtoni  järele. R.  Livländer 36
3.Siiriuse kaaslase tihedus. R.  Livländer 38
4.Suure kiirusega tähed.  D.  Rootsman 39

5.    Hapniku ja veeauru hulk Marsi õhkkonnas. R.  Livländer 40

  Teadete osa.

Nekroloogid. D.  Rootsman 41

Bibliograafilised märkused. D.  Rootsman 42

 

Kalender_05 V, 1928. aastaks

 

Astronoomilised vaatlused omatehtud abinõudega.

3.        Passaashiriist E.  Öpik 29

4.        Seenitkauguste mõõtmine E.  Öpik 31

Astronoomilised probleemid.

1.        Päikesevarjutuse ekspeditsioon. E.  Öpik 32

2.        Geograafilise laiuse ja pikkuse võnkumine R.  Livländer 36

3.        Päikese kaugus linnutee tasapinnast R.  Livländer 38

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.

Kaksiktähtede mõõtmised.    E.  Öpik 39

Õiendus 39

 

Kalender_06 VI, 1929. aastaks

 

Astronoomilised vaatlused omatehtud abinõudega.

5.    Päikese rõngas. R.  Livländer 29

Astronoomilised probleemid.

Licki ekspeditsiooni lõplikud tulemused.  O. S.        33

Täheteadlaste koostöö. E.  Öpik 36

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.

1)   Päikesevarjutuse vaatlused   R.  Livländer 51

2)   Tähetorni geograafilise pikkuse määramine   R.  Livländer 52

Õiendus 52

 

Kalender_07 VII, 1930. aastaks

 

Astronoomiliselt   teekonnalt Kesk-Euroopas. D.  Rootsman 29

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.

Tähtede absoluutsete heleduste olenevus värvist, spektri st ja omalii kumisest.    E.  Öpik 50

Johannes Kepleri 300. aastaseks surmapäevaks. R.  Livländer 53

 

Kalender_08 VIII, 1931. aastaks

 

Aine kummalisest olekust tähtedes. D.  Rootsman 30

Mandrite horisontaalseist nihkumisist. R.  Livländer 34

Tähtparvede tihedusest. A. Kipper 36

Üheksas planeet Päikesesüsteemis. R.  Livländer 38

Astronoomilis-geodeetiliste ja geofüüsiliste tööde teaduslikust ja praktilisest tähtsusest ning nende tööde arengust Eestis.  A. P. 39

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.  Ülevaade. 47

 

Kalender_09 IX, 1932. aastaks

 

Maailma ehitis ja ruumi mõistatus. D.  Rootsman 30

Muljeid astronoomilisest tööst Ameerikas. E.  Öpik 37

Ajamääramisest ja ajasignaalidest. R.  Livländer 43

Kalendri reformist. R.  Livländer 46

Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid. R.  Livländer 50

 

Kalender_10 X, 1933. aastaks

 

Tartu Ülikooli Tähetorn. Tegevuse ülevaade Ülikooli 300-aastase kestuse (1632-1932) mälestamise  puhul. D. Rootsman 30

Universumi vanadus. E.  Öpik 38

Kosmiliste kauguste mõõtmisest tsefeiidide abil. A. Kipper 43

Uusi  huvitavaid  asteroide. H. X. Muischnek 46

Kerakujulisedj täheparved. R. W. Põder 50

Tähetorni meridiaanringi täpsuse määramine. R.  Livländer 53

Tartu Ülikooli Tähetorni Publikatsioonid.   Ülevaade. R.  Livländer

1)        Perioodilised  raskustungi muutumised.54

2)        Kaksiktähtede mõõtmised.57

Kirjandust kosmograafia ja üldise astronoomia õppimiseks.  D. Rootsman 57

 

Kalender_11 XI, 1934. aastaks

 

Linnutee tähesüsteemi ehitisest ja pöörlemisest. D. Rootsman 29

Täpse ajamõõtmise edusammudest viimaseil aastail. R. Livländer 43

Tähesaost 9. okt. 1933. a. A. Kipper 47

Kaks probleemi Saturnist. R. W. Põder 51

Päikesevarjutus 21. augustil 1933. a. H. N. Muischnek ja R. W. Põder 54

Tähtede kattumisi kuuga. H. N. Muischnek 56

Tartu Ülikooli Tähetorni Publikatsioonid. Ülevaade.   R.  Livländer 57

Max Wolf. R. W. Põder 59

Wilhelm Olbers. R. W. Põder 59

Endiste Tähetorni Kalendri aastakäikude artiklite nimestik. 61

 

Kalender_12 XII, 1935. aastaks

 

,,Maailma paisumise" probleemi puhul. D. Rootsmann 29

Lendtähtede  uurimiste  tulemusi. E.  Öpik 36

Veenus.    H. N. Muischnek 42

,,Keelatud" spektrijoontest udukogude spektrites. A. Kipper 46

Kosmiline ultrakiirgus. R. W. Põder 48

Lendtähtede kiirgamise teooria ja masside määramine. E.  Öpik 52

Tartu Ülikooli Tähetorni Publikatsioonid.   Ülevaade. E.  Öpik 54

Fr. Wilh. Bessel. R. W. Põder 56

Aristarch   Belopolsky. R.   W.   Põder 58

Julius  Bauschinger. R.  W.  Põder 59

 

Kalender_13 XIII, 1936. aastaks

 

Ringkäik Tartu Tähetornis. D. Rootsman 29

Eluvõimalusist teistel tähtedel. R. W. Põder 54

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest uurimustöist 63

Tähtede paigutuse iseäralduste uurimine. E.  Öpik 63

Tähtede värvide määramine. E.  Öpik 64

Raskuskiirenduse muutumisest tsefeiidide pinnal. A. Kipper 64

Aberratsiooni  konstandi   olenevusest  mõõdetud  spektritüübist. A.Kipper 66

Kaltsiumi sisaldavuse kõikuvus tähtede atmosfäärides. E.  Öpik 67

Kaksiktähtede tihedused.    E.  Öpik 71

Tähtede deklinatsioonide mõõtmisest ekvatoriaali ja elavhõbeda horisondi  abil. R.  Livländer, A. Kipper 74

Ekspansionistlikust kinemaatikast. J. Nuut 77

Willem de Sitter. R. W.  Põder 80

 

Kalender_14 XIV, 1937. aastaks

 

Uusimaid andmeid Linnutee tähesüsteemi suurusest. T. Rootsmäe 29

Ülitihedad tähed. H. Keres 36

Lihtsa peegelpikksilma  ehitamisest. A.  Kipper 38

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest uurimistöist 49

Lendtähtede teooria. E.  Öpik 49

Punaste tähtede füüsilised omadused. J. Gabovitš 56

Kas on olemas aine ja energia taheduse ülem piir. W. Anderson 60

Päikesekiirgusest  päikesevarjutusel 21. aug. 1914. a. Ükskülas. J. Wilip 61

Mira Ceti pulsatsiooniteooria.   J. Gabovitš 62

 

Kalender_15 XV, 1938. aastaks

 

Astronoomia ja kosmograafia üldhariduslikust tähtsusest.  T. Rootsmäe 29

Udude süsteem. H.  Keres 37

1937. a. 1. juuni meteoorist. A Kipper 41

Mõnest uuest seaduspärasusest tähtede liikumises. T. Rootsmäe 46

Gaasi liikumisest pulseerivate tähtede atmosfääris. A. Kipper 53

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest uurimistöist 56

Lendtähtede teooria. E.  Öpik 58

Lendtähtede kõrgused. E.  Öpik 56

Kaltsiumi sisaldavuse kõikuvus tähtede atmosfääris. E.  Öpik 60

Kritik der Ansichten von B. Jung über die obere Grenzdichte der Himmelskörper. Weitere   Beiträge   zu   der   elementaren   Expansionstheorie des Universums.    W. Anderson 60

Lühemaid teateid.

Meteoriitide leid Kaalijärve kraatritest. W. Anderson 60

 

Kalender_16 XVI, 1939. aastaks

 

Päikesesüsteemi moodsaim tekkimislugu arvustustules. T. Rootsmäe 30

Kinnistähtede   nähtamatuist  kaaslasist. A.   Kipper 35

Öötaeva   heledus. V. Riives 37

Kokkuvõtteid avaldatud teaduslikest uurimistöist 39

Empiirilisest mass-heleduse suhtest. J. Gabovitš 39

Orbiitide   tasapindade   suhtelisest   paigutusest mitmiktähtedes. J. Gabovitš 40

Valguse neelumine tähtedevahelises ruumis. G. Kusmin 40

Tumedate  udude  pindheledusest. V. Riives 42

Selektiivse absorptsiooni mõju tähtede heleduse skaalale. V. Riives 43

Tähtede  masside  ülemmäärast. E.  Öpik 43

Valge kääbuse A. C. +7O°8247 tihedusest. E.  Öpik 46

Tähtede sisemine ehitus, energia allikas ja arenemiskäik. E.  Öpik 46

 

Kalender_17 XVII, 1940. aastaks

 

Maailma  uus  võimsaim pikksilm. T.  Rootsmäe 30

Lendtähtede erivaatlused Eestis.  E.  Öpik 42

"Osservatorio di Roma" uus tähetorn Itaalias. A. Kipper 44

Päikese energia allikad. H. Keres. 48

Komeet Jurlof Achmarof Hassel 1939. a. V. Riives 51

Varjav ollus Linnutee süsteemis. G. Kusmin 55