Suure Fraunhoferi refraktori 100-aastane juubel


 

{ TK 2 1924 53-54 }

 

clip0029

 

Fraunhoferi 9-toll. Refraktor. 1824-1924 (TK 2 kaanel)

 

1824. aastal seati Tartus üles 9-tolline, Fraunhoferi poolt valmistatud pikksilm, mis omal ajal oli suurim ja parim selletaoline vaatlusriist maailmas, ja mis F. G. W. Struve kaksiktähtede vaatluste läbi sai ilma-kuulsaks. Riista juubel on ühes sellega kaksiktähtede astronoomia juubel; selle riista abil seati kokku esimene põhjataeva süstemaatiline kaksiktähtede kataloog, mis üle 3000 paari sisaldas, ja kõik need paarid mõõdeti seni kuulmata täpsusega ühe ainsa inimese poolt; neist Struve hiiglatöist algab faktiliselt meie  moodne kaksiktähtede astronoomia.

 

Praegu on riist vananenud, teljed ja mehaanilised osad on ära õõrdunud, nii et ta täpsaiks mõõtmisiks enam nii sünnis ei ole, kui vanasti; kuid mitmeks otstarbeks võiks teda ikkagi käsutada — teaduse populariseerimiseks on tema osalt nüüdki tööl. Ülesseatud  on  see  ajalooline  riist  Tähetorni n.n passašriista saalis, kust ainult lahtise akna läbi on võimalik vaadelda; kui mõni täht just akna sihis ei juhtu olevat, on tema vaatlemine võimatu. Kohal, kus endisel ajal Fraunhoferi refraktor seisis, on nüüd ülesseatud uus, mõõtmistele kohasem Zeissi refraktor. Oleks soovitav ka vanale riistale kohane torn ehitada, sest oma teaduslist väärtust ei ole ta kaugeltki veel kaotanud; kuid selleks puuduvad Tähetornil ainelised võimalused.