Monita duo ad Astronomos


 

Monita duo ad Astronomos

Parisiis (Pariis), Cramoisy, 1667, ka see on teine väljaanne.

Noova vaala kaelas ja esimesed Andromeeda udukogu vaatlused.

 

clip0032

 

Suurem

 

clip0033

 

Suurem

 

clip0034

 

Suurem

 

clip0035

 

Suurem