Tarmo Oja 75


 

[ Uno Schultz 2009 ]

 

img321

Tarmo Oja

 

Enne jõule tähistab juubelit tuntud astronoom Tarmo Oja. Ta sündis 21. detsembril  1934 Tallinnas. Põgenes 1944 koos vanematega Rootsi. 1954 lõpetas gümnaasiumi Högre Allmänna Läroverket Uppsalas. Samal aastal astus ta Uppsala Ülikooli, mille lõpetas 1956 fil. kand. kraadiga astronoomias, matemaatikas ja füüsikas. Litsensiaadikraadi sai ta 1963  (mõõtis tähtede omaliikumisi kahes  täheparves ja nende ümbruses Kassiopeia tähtkujus), magistrikraadi 1965. Aastatel 1955-66 töötas sama ülikooli observatooriumis assistendina, 1961-65 ka lektorina. Sellesse perioodi mahtus veel sõjaväeteenistus, mille Tarmo sooritas muuhulgas Kaitseväe Uurimisasutuses (Försvarets Forskningsanstalt). 1966 sai ta filosoofiadoktori kraadi väitekirjaga ”A study of galactic structure in Cassiopeia” (Uurimus galaktika struktuurist Kassiopeia tähtkujus). Samal aastal omistati talle lisaks astronoomiadotsendi ametinimetus. Asendas üht Uppsala Ülikooli astronoomiaprofessorit alates 1969. Korraline professor aastast 1970, kui ta  määrati ülikooli põhjapoolse vaatlusjaama (Kvistabergi observatooriumi) direktoriks. Töötas sellel ametikohal kuni pensionile minekuni 1999, tegutses samas  kuni 2006. aastani. Ta on peamiselt tegelnud meie galaktika, Linnutee, ehitusega rakendades fotomeetrilisi ja  stellaarstatistilisi meetodeid, mõõtnud muutlike tähtede heledust ning võtnud osa Uppsala instituudi asteroidide vaatlusprogrammist.  Tema järgi on saanud nime asteroid 5080 Oja (Prov.nim. 1976 EB, avastatud  2.03.1976 Kvistabergis C.-I. Lagerkvisti poolt).

 

Tarmo Oja on lisaks tubli pereisa: koos abikaasa Silviga (sünd. Grünberg) on ta üles kasvatanud Linda, Salme ja Reinu. President Lennart Meri vääristas 2001 ta teadusliku panuse Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Teada on ka Tarmo suur filateeliahuvi ning et ta on võtnud osa paljude eesti organisatsioonide tööst Rootsis. Veebientsüklopeedias Wikipedia on temast praegu artiklid eesti, inglise ja itaalia keeles.

 

Küsimusele maaväliste tsivilisatsioonide võimalikkuse kohta vastab nüüdne Uppsala elanik Tarmo humoorikalt, et ta ei tea, kas Marsi elanikud on rohelised või punased.