Kaustad 373-376 (Raamatukogu)


 

Kaust 373

 

Raamatukogust, 1854 - 1917, 224 lehel.

 

Raamatukogu inventarinimestik , koostatud Th. Clauseni poolt ca 1865.a., lk. 1-10.

 

1895-1900.a. kasutusel olnud laenutusraamatu jäänused, lk. 11-17.

 

Mingi (raamatukaupluse?) astronoomiaalase kirjanuduse kataloog, lk. 18-77.

 

Raamatukogu süstemaatilise kataloogi temaatiline jaotus ning perioodika põhimärksõnade valik kataloogi jaoks, lk.78-83.

 

Ülikooli Valitsuse luba osa raamatute üleandmiseks geograafia kabinetile ja üleantavate raamatute nimestik, lk. 84-85.

 

Köitmisele antavate raamatute nimekirjad oktoobrist 1854 - maini 1917.a., lk. 86-145.

 

raw_373_002

 

Kaust 374

 

Kataloog kadumaläinud raamatute kohta, ca 1890, 98 lehel.

 

raw_374_001

raw_374_002

raw_374_003

raw_374_004

 

Kaust 375

 

Raamatukogu laenutusvihik, 1865 - 1872, 21 lehel.

 

raw_375_001

 

Kaust 376

 

Raamtukogu laenutusraamat, 1901 - 1910, 70 lehel.

 

raw_376_001

raw_376_002