Kaustad 316-337 (Teadusliku töö allikmaterjalid)


 

Kaustad 316 - 324

 

Teaduslike tööde algmaterjalid, erinevatest aegadest

 

316        III - Andmete üldsugemeid ja statistikat. Absoluutsed heledused ja nende jaotus.

 

317          IV - Päikese apeksi ja kiiruste komponentide arvutus.

 

318         V - Ülevaateid päikese liikumise elementidest.

 

319         V - Rühmade liikumisest (Group motion) , Balanovski nimistud.

 

320         VI - Preferentsiaalne liikumine. Kirjeldavad meetodid.

 

321        VII - Kiiruste ellipsoidid (Raymondi meetod).

 

322         VIIa - Rühmaliikumine ja galaktotsentriline nihe.

 

323 VIII - Kiiruste komponentide sagedusfunktsioone ning nende rakendusi tähtede liikumisele (Charlie'i ridade abil).

 

324         Ruumkiiruste jaotus.

 

raw_316_324_001

raw_316_324_002

raw_316_324_003

raw_316_324_004

raw_316_324_005

 

Ümbrispaber räägib ajast ja ümbrusest

raw_316_324_006

raw_316_324_007

raw_316_324_008

raw_316_324_009

raw_316_324_010

 

Kaustad 325 - 337

 

Teaduslike tööde algmaterjalid, erinevatest aegadest

 

325        X - Energia jaotumisest tähtede liikumistes.

 

raw_325_334_001

 

326        XI - Graafikud ja tabelid.

VIII - A-Tähed; Hiidtähed, M-Tähed.

 

raw_325_334_010

raw_326_003

raw_326_001

raw_326_002

 

327        XII - Päikese liikumise elemendid teises lähenduses.

 

raw_325_334_012

 

328        XII - sama, II köide.

 

raw_325_334_011

 

329XIII - Varia: Koordinaatide teisendamise eritlusi ja valemeid. Teoreetilisi eritlusi kiirustest ja nende dispersioonidest.

 

raw_325_334_009

 

330XIV - Tähevooludest.

 

raw_325_334_008

 

331XV - G-tähed. Tähe liikumiste uurimine J. Mohr'i kataloogi põhjal.

         A. Eritsentroidide arvutused.

         B. Kiiruste ellipsoidid.

 

raw_325_334_007

 

332XVI - Täiendavaid uurimusi Fessenkovi kataloogi põhjal.

 

raw_325_334_005

 

333XVII - Eritsentroidide nimistu. Kiiruste karakteristikud ja eritluste protokollid.

 

raw_325_334_004

 

334Wilson& Raymond ja teisi töid (Fessenkov, Ogorodnikov, Kunitzki, A. Kohlschütter).

 

raw_325_334_006

 

335 Balanovski kataloogi andmete töötlemine.

 

336 Fessenkovi ja Ogorodnikovi kataloogi andmete töötlemine.

 

337Tähtede kiiruste statistilised karakteristikud seoses tähtede evolutsiooniga. 15 cm paksuses pakis, eraldi lehtedel andmed.