Kaustad 301-315


 

Kaust 301

 

T. Rootsmäe, Tähtede-gigantide kinemaatilisi karakteristikuid ja nende evolutsiooni probleem, 1955, 177 lehel.

Avaldatud TRÜ Toimetised Nr. 37, Matem-loodusteaduskonna töid lk. 118-149, 1955.a.

 

Raw_301_002

 

Kaust 302

 

T. Rootsmäe(?), (Gustav Naani) Kosmoloogia konverentsi teese, 1957, 23 lehel.

 

Raw_302_002

Raw_302_003

 

Kaust 303

 

T. Rootsmäe, Tähtede evolutsiooni probleeme seoses nende kinemaatika seaduspärasustega (vene k.), 1958.a., 35 lehel.

 

Raw_303_001

 

Kaust 304

 

T. Rootsmäe, Teaduslikud tööd, teostatud väljaspool plaani täitmist, 1945-1951, 131 lehel.

 

Kosmilisi järeldusi tähtede kiiruste statistikast lk.4.

Metoodilisi juhendeid TRÜ Mat. Loodusteadusk. üliõpilastele lk. 18.

Diplomitööde juhendamise organiseerimine ja metoodika astronoomia ja geofüüsika erialadel Tartu Riiklikus Ülikoolis lk. 34.

Nõukogude astronoomia saavutusi lk.44.

Tähtede kiiruste statistilised karakteristikud seoses nende evolutsiooni probleemiga lk. 74.

Harmooniline analüüs lk. 103.

 

Kaust 305

 

T. Rootsmäe, Avaldamata tööde käsikirju, 1953.a., 81 lehel.

Tähtede kinemaatilised karakteristikud ja evolutsioon, ettekanne Astrosoveti sessioonil 1953. aastal, 29 lehel.

 

Tähtede kinemaatilised karakteristikud ja evolutsioon, ettekanne kogumiku "Kosmogoonia küsimusi" jaoks, juuni 1953, 52 lehel.

 

Kaust 306

 

T. Rootsmäe, Üld- ja populaarteaduslikud tööd, 1943 -1955, 143 lehel.

 

Heliplaadi tekst W. Struve kohta 12. apr.1943, lk.1,

 

Astronoom W. Struve mälestuseks tema 150. sünniaastapäeva puhul.("Postimehele"), lk. 76,

 

Sama - Ringhäälingule, lk. 11,

 

Täielik päikesevarjutus 9. juulil 1945.a., lk. 12,

 

Tähtede kiirgusenergia tootmine aatomite tuumareaktsioonidest, lk. 18,

 

Päikese ja tähtede arengust, lk. 23,

 

Tähtede liikumine ja areng, lk. 48,

 

Üleliidulise Astronoomilis-Geodeetiline Ühing (ÜAGÜ) ja selle eesmärgid, lk. 64,

 

Prof. Jaan Sarv. Mõtleja ja humanisti mälestuseks, lk. 99,

 

Mälestus sm. Rudolf Pallav'i lahkumise puhuks, lk. 104,

Maailma ehitus. Päikesesüsteem, lk. 116,

 

Täheevolutsioon (vene k.), lk. 128,

 

Filosoofia seminari ettekande teesid, lk. 136.

 

Raw_306_001

Raw_306_002

Raw_306_004

Raw_306_007

 

Kaust 307

 

T. Rootsmäe, Retsensioonid astronoomide töödele, 22.oktoobrist 1948 - 21. novembrini 1957, 12 lehel.

 

Raw_307_001

Raw_307_002

Raw_307_003

 

Kaustad 308-315

 

Kinemaatilised karakteristikud ja tähtede evolutsioon (vene k., monograafia), 1956.

 

308 - Osad I,II,III, 100 lehel.

309 - Osad IV,V, 91 lehel.

310 - Osad VI,VII,VIII,IX, 171 lehel.

311 - Ümbertöötatud peatükkide tekstid, 133 lehel.

312 - Lühemad, publitseerimiseks mõeldud variandid, 110 lehel.

313 - Joonised, 38 lehel.

314 - Joonised, 93 lehel.

315 - Joonised, 45 lehel.

 

raw_308_315_001

raw_308_315_002

raw_308_315_003

raw_308_315_004

raw_308_315_005

raw_308_315_006

raw_308_315_007

raw_308_315_008

raw_308_315_009

raw_308_315_010

raw_308_315_011

raw_308_315_012

raw_308_315_013