Kaustad 276-281 (Varia)


 

Kaust 276

 

Levitski (?), Ettekanne meteoriitikast, 19. saj. lõpp, 11 lehel.

 

Raw_276_002

 

Kaust 277

 

Pokrovski, Morehouse komeedi (1908 II) vaatlused 1908. a. oktoobris, 18 lehel.

 

Raw_277_002

Raw_277_003

 

Kaust 278

 

(?), Loengukonspekt, ca 1909, 77 lehel.

 

Raw_278_002

Raw_278_004

Raw_278_006

Raw_278_003

 

Kaust 279

 

E. Schoenberg, "Die Methode gleicher Zenitdistanzen symmetrisch zum ersten Vertical und ihre Anwendung zur Bestimmung der Polhöhe von Dorpat in Frühjahr 1909", 1909.a., 17 lehel.

"Võrdeste seniitkauguste meetod ja tema kasutamine Tartu laiuse määramiseks 1909.a. kevadel". Osa Tartu AO Publ. 21. köite III vihus avaldatud tööst. Originaalis artikkel lk. 35-69, siinnee käsikirja osa lk. 54-69.

 

Raw_279_002

 

Kaust 280

 

E. Schoenberg, alustatud 1911.a., 165 lehel.

 

1. "Untersuchungen die Polhöhenschwankung"

"Uurimised pooluste kõrguse kõikumiste kohta", Tartu AO Publ. 21. köite V vihus 1911.a.

 

2. Antud artikli juures kasutatud vaatluste töötlused ja arvutused.

 

Arvutused lk. 41.

Die Polhöhen aus den einzelnen Sternen lk. 74.

Die scheinbaren Orter der Sterne lk. 107.

Die Parallaxen der Sterne der 2-ten Gruppe lk.150.

 

Raw_280_002

 

Kaust 281a

 

E. Schoenberg, Vaatlustulemuste töötlemiseks kasutatud abitabelid, ca 1910.a., 13 lehel.

 

Raw_281a_001

Raw_281a_003

Raw_281a_002

 

 

 

Kaust 281

 

V. Abold, Taga-Baikali astronoomilised punktid, arvutused, 1910.a., 200 lehel.

 

Raw_281_002

Raw_281_003

Raw_281_004