Kaustad 273-275 (L.O. Struve)


 

Kaust 273

 

Sterne zwischen clip0001 bis clip0002, ca 1886 - 1887, 11 lehel.

Toodud käänete vahemikus mujal vaadeldud tähtede nimekiri.

 

Raw_273_002

Raw_273_003

Raw_273_004

 

Kaust 274

 

L.O.Struvele varjutuste vaatluste eest Keiserliku Preemia taotlemise materjalid, 30. septembrist 1894 - 20. veebruarini 1896, 23 lehel.

 

Raw_274_002

Raw_274_003

Raw_274_004

Raw_274_005

Raw_274_006

Raw_274_007

Raw_274_008

Raw_274_009

 

Kaust 275

 

L.O. Struve, W. Struve poolt Dollondi passaažiriistaga 1818-1822.a. teostatud vaatluste töötlemine, 1910, 247 lehel.

W. Struve poolt vaadeldud tähtede positsioonid (numbrid BD põhjal).

Kuu, Cerese ja komeedi 1819 II vaatlused.

Passaažiriista konstandi N määramine.

Aja parandid.

1716 tähe otsetõusude kataloog epohhi 1820,0 jaoks.

W. Struve vaatlustest Tartu Tähetorni Dollondi passaažiriistaga 1818-1822.a.

Töötluste kirjeldus.

Parandused Observationes Dorpatensis II ja III köites avaldatud vaatlustele (käsikiri ilmunud Tartu AO Publ. 22. köites 1910.a.).

 

Raw_275_002

Raw_275_003

Raw_275_004

Raw_275_005

Raw_275_006

Raw_275_007