Kaustad 240-272 (L. Schwarz)


 

Kaust 240

 

L. Schwarzi raporti mustand Taga-Baikali ekspeditsiooni ülemale 28. oktoobrist 1849. a. talle kulutuste väljamaksmise kohta, 1849, 1 lehel.

 

Raw_240_002

 

Kaust 241

 

Verschiedene geographische Notizen das Amurland und ihn gegenüber liegende Inseln betreffend, 1849, 5 lehel.

L. Schwarzi väljakirjutused 1798.a. ekspeditsiooni materjalidest.

 

Raw_241_003

Raw_241_004

 

 

Kaust 242

 

L. Schwarzi poolt Taga-Baikali ekspeditsioonil 1849-1850.a. teostatud koordinaatide määramise vaatlused ning vastavad arvutused, 74 lehel.

 

Raw_242_002

Raw_242_003

 

Kaust 243

 

L. Schwarz, Siberi ekspeditsioonidel 1849-1850.a. teostatud vaatluste arvutused, 478 lehel.

 

raw_243_001

raw_243_002

raw_243_003

 

Kaust 244

 

L. Schwarz, Taga-Baikali ekspeditsiooni vaatlusmaterjalid, arvutused jms., 1851 - 1852, 35 lehel.

 

raw_244_001

 

Kaust 245

 

L. Schwarz, Catalog der astronomisch bestimmten Penkte, die in Ost-Sibirien liegen, 1858.a., 17 lehel.

Ida-Siberis asuvate astronoomiliselt määratud punktide kataloog.

 

raw_245_001

raw_245_002

 

Kaust 246

 

L.Shwarz, Siberi ekspeditsioonidel kasutatud vaatlusinstrumendi uurimine ja mõningate vaatluste reduktsioon, 1865.a., 72 lehel.

 

raw_246_002

raw_246_003

 

Kaust 247

 

L. Schwarz, Vaatluste reduktsioonid meridiaanringil, passaažiriistal ja heliomeetril, ka käsikirjade osi, 1873 - 1880, 192 lehel.

 

raw_247_001

raw_247_002

 

Kaust 248

 

L. Schwarz, Pulkovo meridiaanringi uurimine teiste vaatluste põhjal, 1868 - 1870, 6 lehel.

 

raw_248_001

 

Kaust 249

 

Tsoonikomisjoni ametlikud ringkirjad, mis saadetud selle liikmele (prof. L. Schwarzile Tartus), 1870-ndad aastad, 21 lehel.

 

raw_249_001

raw_249_002

raw_249_003

raw_249_004

 

 

Kaust 250

 

Veenuse üleminekule (8. detsembril 1874) pühendatud vaatluste komisjoni protokollid, 16 lehel.

Nr.1 13. veebruarist 1870 ja Nr. 2  5. veebruarist 1871.a.

 

raw_250_001

raw_250_002

 

Kaust 251

 

L. Schwarz, 1874. a. ekspeditsioonil Nertžinski tehastes teostatud vaatluste töötlus, 3. jaanuarist 11. detsembrini 1874, 105 lehel.

Ekspeditsioon oli ette nähtud Veenuse ülemineku vaatlemiseks Päikese kettast, mis toimus 8. detsembril 1874.a.

 

raw_251_001

raw_251_002

 

Kaust 252

 

L. Schwarz, Loengute konspektid, 1875 - 1890, 33 lehel.

Von der Differentialgleichungen welche die Bewgung eines Systems von beliebig vielen sich gegenseitigan zichenden Kärpern bestimmen. Parabolische Bahnen.

 

raw_252_001

raw_252_002

raw_252_003

 

Kaust 253

 

L. Schwarz, Komeet Encke' vaatluste arvutused, 1875.a., 49 lehel.

 

raw_253_001

 

Kaust 254

 

L. Schwarz, Komeetide orbiitide arvutused, ca. 1875.a., 68 lehel.

 

raw_252_003

raw_254_001

raw_254_002

raw_254_003

 

 

Kaust 255

 

L. Schwarz, Vaatluste töötlusi ja arvutusi, 1875 - 1882, 90 lehel.

 

raw_255_001

raw_255_002

raw_255_003

raw_255_004

 

Kaust 256

 

L. Schwarz, Teoreetilise astronoomia II osa (põhiliselt komeetide liikumise ja häirituseteooria) loengukonspekt  + mõned märkmelehed, 1880 - 1890, 94 lehel.

Allgemeine Astronomiae. Üldise astronoomia leongukursuse konspekt 1879.a. II semestriks.

 

raw_256_001

raw_256_002

raw_256_003

raw_256_004

 

Kaust 257

 

Tartu Tähetorni passaažiriistal 1878 - 1881 teostatud vaatluste reduktsioon, 1878 - 1881, 210 lehel.

 

raw_257_001

raw_257_002

raw_257_003

 

Kaust 258

 

L. Schwarz, Komeedi 1880 II (Schaeberle komeet) vaatlused Tartus, 12. aprillist 1880 - 5. maini 1880, 5 lehel.

 

Raw_258_001

 

Kaust 259

 

L. Schwarz, Elliptische Bahnen, ca 1880, 45 lehel.

Komeetide ja väikeplaneetide orbiitide arvutamise meetodid (konspektid)  ning mõned arvutused.

 

Raw_259_003

Raw_259_004

Raw_259_005

Raw_259_006

 

Kaust 260

 

L. Schwarz, Hartwig-Harringtoni komeedi (1880e) orbiit ja vaatluste töötlus, oktoober-november 1880, 4 lehel.

 

Raw_260_001

Raw_260_002

 

Kaust 261

 

L. Schwarz, Mõõtmised Fraunhoferi teleskoobiga  ja arvutused (komeedid, tähtede kattumised, üksikvaatlused jms.), 1880 - 1881, 54 lehel.

 

Raw_261_002

 

Kaust 262

 

L. Schwarz, Komeet Encke' 1881.a. vaatlused, 13 lehel.

 

Raw_262_001

 

Kaust 263

 

L. Schwarz, Heliomeetri vaatlused ja arvutused, 28. veebruar - 17. märts 1880, 6 lehel.

 

Raw_263_001

Raw_263_002

Raw_263_003

 

Kaust 264

 

L. Schwatz, F. Renz, Heliomeetri uurimine, 4. veebruar - 25. märts 1882,  32 lehel.

 

Raw_264_001

Raw_264_002

 

 

Kaust 265

 

L. Schwarz, F. Renz, Heliomeetril teostatud vaatlused, 28. märts - 26. aprill 1882, 43 lehel.

 

Raw_265_001

 

Kaust 266

 

F. Renz (?), Polhöhe Dorpats, 11. veebruar - 13. juuni 1883, 36 lehel.

Herbsti passaažiriistaga I vertikaalis teostatud vaatluste töötlus. Tulemuseks Tartu laius - 58022'47''00(+|-)0.5'' (trükis avaldamata).

 

Raw_266_001

Raw_266_002

Raw_266_003

Raw_266_004

 

Kaust 267

 

L. Schwarz, Vaatlused Herbsti passaažiriistal I vertikaalis, 1883.a., 26 lehel.

Nende vaatluste põhjal määrati uuesti Tartu Tähetorni geograafiline laius.

 

Raw_267_001

 

Kaust 268

 

I. Sykora, G. Schröder, Taškendis aastatel 1884 - 1889 tehtud päikeseplekkide vaatluste töötlemine, 209 lehel.

 

Raw_268_001

Raw_268_002

Raw_268_003

Raw_268_004

Raw_268_005

 

 

Kaust 269

 

L. Schwarz, Mittlere Oerter von 1218 Zonesternen für der Anfang des Jahres 1875, 77 lehel.

 

Vaatluste reduktsioonid:

 Komeedi 1884 II (Barnardi komeet) vaatlused 21. sept. - 24. okt. 1884 - lk.2

 Meridiaanringi limbi jaotused - lk. 4

 Tartu tsooni tähtede koordinaadid epohhiks 1875,0 - lk. 5

 (Tartu Publ. 17. köite lk. 1-47 asuva tabeli mustandkäsikiri, ilmus 1887.a.)

Koordinaatide reduktsioon epohhile 1875,0 ja pretsessiooni ja nutatsiooni parandite arvutused - lk. 41.

 

 

Raw_269_002

 

Kaust 270

 

Herbsti kanatava passaažiriista vaatluste reduktsioon ja riista uurimine, 1888 - 1889, 45 lehel.

 

Raw_270_001

 

Kaust 271

 

L. Schwarz, Rechnungen zur Histoire Céleste, ca 1890, 65 lehel.

L. Schwarz on 1893.a. avaldanud töö "Ueber der Zuverlössigkeit de Positionen d Histoire Céleste in d Cataloge derdelben d Britisch Association Dorpat 1893". Siinsed arvutused on seotud selle tööga.

 

Raw_271_002

Raw_271_004

Raw_271_003

 

 

Kaust 272

 

L. Schwarz, Vaatluste ja nende töötluse juures kasutatud abitabelid.

 

Raw_272_001

Raw_272_003

Raw_272_002