Kaustad 171-189 (Fr.G.W. Struve)


 

Kaust 171

 

W. Struve. Der ausführliche Catalogus II in der Observ. Astronomy Dorpat und AR 1814, 30 lehel.

 

Üksikasjalik deklinatsioonide vahemikus 450-750  paikenvate tähtede otsetõusude kataloog. Ilmunud Tartu AO Publ. I. köites 1817. aastal kui Catalogus II ning selles toodud keskmine leitud otsetõus. Siinses käsikirjas on toodud kõik vaatlused eraldi ja leitud keskmine.

 

Need on Struve esimesed vaatlused Tartu Tähetorni observaatorina ning käsikiri on Struve omadest arhiivis kõige vanem.

 

 

Raw_171_002

Raw_171_003

Raw_171_004

 

 

Kaust 172

 

W. Struve. Rectascensionen der Circumpolarsterne, 1817, 46 lehel.

 

1914. a. passaažiriistal teostatud pooluselähedaste tähtede otsetõusude vaatluste reduktsioon. Tulemsused on põhiliselt avaldatud Tartu AO Publ. I köites

1817. a.

 

Raw_172_003

Raw_172_004

 

 

Kaust 173

 

W. Struve. Pooluse lähedaste tähtede kataloog, 1815, 279 lehel.

 

Raw_173_001

Raw_173_002

 

 

Kaust 174

 

W. Struve. Komeedi 1819 (Suur Komeet) positsioonide arvutamine passaažiriista vaatlustest, 3. juulist 1819 - 15. oktoobrini 1819, 36 lehel.

 

Positsioonid avaldatud Tartu AO Publ. 2. köites passaažiriista vaatluste tabelites ning erilisas. Vaatlejaks olnud ka Walbeck (Turku astronoom) ja E. Knorre.

 

Raw_174_001

 

Kaust 175

 

W. Struve. Tartu kataloogi kaksiktähtede näilised asukohad, 1820 - 1821, 8 lehel.

 

Raw_175_001

 

Raw_175_002

Raw_175_003

 

 

Kaust 176

 

W. Struve. Tähtede asukohtadest parallakside arvutamine, 1815 - 1821 a. vaatlused, 67 lehel.

 

Töötluste tulemused on avaldatud Tartu AO Publ. 3 köites lk. LI-LXXXVIII, 1822.a.

 

 

Raw_176_002

Raw_176_003

Raw_176_004

 

 

Kaust 177

 

W. Struve. Kaksiktähtede kataloogi tabelite ja märkuste osa (4 eks.).

 

Raw_177_002

 

 

Raw_177_003

Raw_177_004

Raw_177_005

Raw_177_006

 

Kaust 178

 

E.W. Preuss, W. Struve. Meridiaanringil aastatel 1826 - 1829 teostatud vaatluste reduktsioonid, 99 lehel.

 

Raw_178_001

 

Raw_178_002

Raw_178_003

 

Kaust 179

 

W. Struve. Sternbedeckugen von Monde beobachtet am grossen Refraktor von Fraunhofer in Dorpat, 1836 - 1830, 99 lehel.

 

Avaldatud Tartu AO Publ. 6. ja 7. köites.

 

Raw_179_002

 

 

Raw_179_003

Raw_179_004

 

Kaust 180

 

E.W. Preuss, W. Struve. Kuu otsetõusude ja käändeparallakside tabel Tartu Tähetorni pooluse kõrguse jaoks, 1830, 4 lehel.

 

Raw_180_002

 

 

Raw_180_003

Raw_180_004

 

 

Kaust 181

 

E.W. Preuss. 1830.a. meridiaanringil vaatluste reduktsioonielementide määramine, 1831, 35 lehel.

 

Raw_181_002

Raw_181_003

 

Kaust 182

 

Geodeetilise signaali vaatlused, 29. septembrist 1831 - 30. aprillini 1832, 6 lehel.

 

Raw_182_001

Raw_182_002

 

Kaust 183

 

W. Struve. Tähtede omavaheliste kauguste määramine Tartus vaadeldud positsioonidest (parallakside ja aberratsiooni määramiseks), 1830 - 1835, 99 lehel.

 

Raw_183_002

 

Raw_183_003

Raw_183_004

 

Kaust 184

 

W. Struve. Stellarum duplicirum et multiplicirum mensurae micrometricae (Kaskiktähtede ja mitmiktähtede mikromeetrilised mõõtmised), avaldatud Peterburgis, 1837, 192 lehel.

 

Raw_184_002

Raw_184_003

Raw_184_004

Raw_184_005

Raw_184_006

Raw_184_007

 

Kaust 185

 

E.W. Preuss, W. Struve. Aastate 1831 - 1838 instrumentaalsed parandid ning vaatluste reduktsioon, 1831 - 1838, 80 lehel.

 

Kasutatud Tartu AO Publ. 8. köite vaatluste redutseerimisel.

 

Raw_185_002

Raw_185_003

 

Kaust 186

 

W. Struve. Tartu AO Publ. 7. köite käsikirja osad, 1837, 37 lehel.

 

7. köide ilmus 1838. aastal. Originaalkäsikiri, millest puuduvad lk. XXIV-XXXVIII, 127-131, 226-227, 233-235.

 

Raw_186_002

Raw_186_003

Raw_186_004

Raw_186_005

Raw_186_006

Raw_186_007

 

Kaust 187

 

E.W. Preuss, W. Struve. Vaatlusmaterjalide töötlus 1827 - 1830. a., 96 lehel.

 

Vaatlused avaldatud Tartu AO Publ. 7. köites.

Nende hulgas:

 

Tähtede kuuga kattumise efemeriidid 1827-1830
Instrumentaalsete parandite määramised
Otsetõusude määramised.
Heledate tähtede positsioonidest parallaksi arvutamine
Kuuga kattumise vaatluste töötlused.

 

Raw_187_002

Raw_187_003

Raw_187_004

Raw_187_005

Raw_187_006

Raw_187_007

 

Kaust 188

 

E.W. Preuss. Osa meridiaanvaatlustest lõplikus käsikirjas, 1838, 45 lehel.

 

Korrigeeritud ja asendatud lehtedega Tartu AO Publ. 7. köide.

 

 

Raw_188_002

Raw_188_003

 

Kaust 189

 

E.W. Preuss. Tartu AO Publ. 7. köite lk. 1-227 käsikiri, 130 lehel.

 

Meridiaanvaatlused 1827 - 1830. Puuduvad lk. 127-131 ja 226-227.

 

Raw_189_001